Ronden nr 1 2019

sköterskor inom andra specialiteter, men det vore förstås bäst om vi hade tillräckligt med platser inomVO infektionssjukdomar så att vi själva kunde vårda patienterna medmer komplicerade infektioner. Klockan 11 på torsdagar har alla läkare som är i klinisk tjänst en storrond på en timme, där vi går igenom komplicerade patienter eller patienter med intressanta sjukhistorier som vårdas på infektionsav- delningen samt svåra konsultfall från sjuk- huset. Storronden är ofta väldigt givande och ett mycket bra undervisningstillfälle, även omman som konsult ofta får telefon- samtal som gör att manmissar en hel del. Dagens lunch går till internutbildning för oss läkare där vi idag får en uppdatering om behandling och vård av influensapatienter, väldigt bra! Inte minst är det bra att få de vårdhygieniska aspekterna uppdaterade. Här har vi också en utmaning i att få fler av personalen på sjukhuset att vaccinera sig, inte minst för att undvika smittspridning på sjukhuset utan också för sin egen skull. Efter lunchen börjar telefonen ringa. Det är konsultfrågeställningar från kol- legor på sjukhuset, idag har jag på mitt schema bland annat olika medicinska vård- avdelningar samt öron och plastiken. Det finns också fem skrivna remisser på patien- ter som ska bedömas under eftermiddagen. Vi har sommål att alltid bedöma remisser- na samma dag somde kommer. Efter ett tag kör det ihop sig när jag för- söker skriva ett svar på en av remisserna samtidigt somdet kommer nya frågeställ- ningar per telefon så fort jag har lagt på luren. Ett samtal är från en kollega i Falun som vill diskutera en patient med en kärl- graftsinfektion. Det är verkligen ett svårt fall men vi enas om en, vad vi tror, lämp- lig strategi. Lite senare på eftermiddagen ringer barnonkologen frånMälarsjukhuset och vill ha råd hur vi fortsatt ska handläg- ga ett barnmed leukemi och en allvarlig svampinfektion. Att vara infektionskonsult innebär som synes många olika uppgifter ochman har ofta många bollar i luften på en gång, men det är också mycket stimulerande med kontakter med olika patienter samt andra kollegor. Innan dagen är över räknar jag antalet samtal på minmextelefon, idag blev det 38 stycken. Kanske inte så konstigt att jag känner mig lite trött i huvudet när jag beger mig till Friskhuset för ett avslutande pass i gymmet?! Infektionsläkarna börjar dagen med ett morgonmöte där gårdagsdygnets inlagda patienter kort gås igenom och där eventuella sjuk- eller VAB-luckor täcks. 27 FOTO: STAFFAN CLAESSON

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=