Ronden nr 2 2020

Nummer 2 2020 Ronden är Akademiska sjukhusets personaltidning sedan 1960. Redaktion ronden@akademiska.se Redaktör Hannes Ljunghall 018-611 32 27 hannes.ljunghall@akademiska.se Ansvarig utgivare Pia Olave Tryck Stibo Complete Tryckt på Magno Matt 100 g Annonser ronden@akademiska.se 018-611 32 27 Ronden Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala ronden@akademiska.se Manusstopp nr 3/2020: 7 september SÅ BLEV DET LÄTT ATT GÖRA RÄTT VO plastik- och käkkirurgi har stor nytta av sitt systematiska kvalitetsarbete i den kliniska vardagen. Sidan 8–10 SÅ JOBBAR VI UNDER COVIDUTBROTTET Läs medarbetarnas egna berättelser om hur de jobbar under covid-19-utbrottet. Sidan 4–7 I detta nummer Nr 2 1960 – det första numret efter att tidningen fått namnet Ronden. RONDEN NUMMER 2 2020 Långt kvar till slutsummering Det lär inte komma som någon överraskning att en stor del av detta nummer handlar om covid-19 och hur den pågående pande- min påverkar Akademiska sjukhuset. Vi har samlat medarbetarnas egna berät- telser från avdelningarna och låter även sjukhus- direktör och chefsläkare med flera kommentera de kort- och långsiktiga e€ek- terna ur olika perspektiv. Det lär tyvärr dröja länge än innan den slutliga sum- meringen kan göras. Men vi har även plats för en del annat. Bland annat tittar vi närmare på VO hjärt-lungmedicin och kli- nisk fysiologi, där vi bland annat trä€ar en forskande fysioterapeut, en ST-läkare med erfarenhet från andra länders sjukvårdssystem, och en sjuksköterska på 50F, som skriver dagboken denna gång. REDAKTÖR HANNES LJUNGHALL »Rondens roll har förändrats på vissa sätt, men det är fortfarande ett hu- vudsyfte att vara en kulturbärare, att förmedla en sam- manhållen bild av Akademiska som arbetsplats.« Ronden fyller 60 år. Vi tittar tillbaka på åren som gått och träffar Rondens ansvariga utgivare för ett samtal om framtiden. Sidan 17–20 4 8 12 14 ”SVERIGE BORDE EXPORTERA SAMRÅDS- MODELLEN ”I Colombia och Spanien ger doktorn order”, säger ST-läka- ren Enrique Vilchez Fajardo, som föredrar den svenska modellen för sampel mellan läkare och patient. Sidan 14–15 Tryggve Nevéus »Hans förslag kanske inte är så dumt ändå. Är du bedrövad, så sätt dig ner och skriv!« Sidan 21

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=