Sekotidningen nr 4 2021

2 sekotidningen september 2021 D et går inte att komma undan klimathotet. Så löd rubriken på min första ledare för Seko- tidningen i september 2007. Den skulle kunna upp- repas även i år och med större tyngd. Nu skriver jagmin sista ledare för Sekotidningen innan Pen- sionsmyndigheten tar över min försörjning och när jag snabbt tittar igenomnågra gamla ledare blir det tydligt att mycket annat också tål att upprepas. Inte minst den i många fall förnedrande behandlingen av arbetsskadade och arbetslösa. I grunden tror jag att den är ett uttryck för överhetens miss- tro och förakt mot arbetare; sjukskriver de sig inte lite för lättvindigt, går de inte och drar benen efter sig? Samtidigt har jag hört många säga, att jag var ju dum, skulle inte jobbat så länge med den här värken, men man ville ju försök ... Tacken för det var, och är, många gånger en kamp mot Försäkringskassan som inte tror dig och mot Arbetsförmed- lingen som tycker att du kan jobba utan att lyfta armarna. Jag tror inte människor i all- mänhet och borgerliga tyckare i synnerhet begriper vilket slit många tvingas till för att bevisa att deras skador beror på jobbet och inte på att de fyllt 50 och/eller städar hemma. Skyddsnätet kan vara rätt glest för arbetare. En del kämpar förgäves, andra får rätt till slut ochmånga av dem tack vare ombudsmän från Seko, inte minst försäk- ringsombudsmännen. När jag började på dåvarande tidningen Statsanställd i mitten av 80-talet påbörjades en om- stöpning av nästan alla Sekos branscher. Affärsverken slogs sönder och bolagiserades. Upp- handlingar tog vid, de anställda blev färre och anställnings- tryggheten sämre. Det fanns nog rätt många verksamheter vid den tiden som behövde för- ändras. Men det blir ju allt mer uppenbart att den valda vägen leder fel. Mot nyliberalismens lyckoland där alla leker kapita- lister och alla konkurrerar mot alla. Där den rika är hjälte och solidaritet ett ord för förlorare. Vägen bort från nyliberalis- men återstår att formulera. Men den kan inte leda tillbaka till ”hur det var förr” och kan knap- past formuleras i samarbetemed riksdagensmest nyliberala parti. Här har fackföreningsrörelsen en stormöjlighet och utmaning. Det är ju derasmedlemmar som drabbas, eller gynnas, av den politiska utvecklingen. Det- samma gäller följderna av ett allt varmare klimat. För även om alla drabbas så kommer demed minst pengar att drabbas hår- dast. Tro inget annat. Mats Andersson Föraktet förarbetare n ledare Med denna ledare tackar jag för mig. Tack alla jag träffat, lärt känna och lärt mig av under mina 35 år på Statsanställd och Sekotidningen. Kampen för ett bättre samhälle fortsätter och den är allas ansvar. Trött på jobbet? Bli skolkapitalist! Du behöver inte kunna något om skolan, du kan missköta jobbet eller gå i konkurs. Skattepengarna kommer in ändå. Allt kan bli bättre och allt kan bli sämre. Men inget händer av en slump. Därför måste vi göra som högern och arbetsgivarna, ta kampen! Hallå trafikant! Nej, det måste inte vara en kvinna som leder Socialdemokraterna. Det måste vara en socialdemokrat, och det vore ju bra om det var en kvinna. Sekotidningen Box 1102 111 81 Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm Mejl: redaktionen@sekotidningen.se Webb: sekotidningen.se Chefredaktör & ansvarig utgivare Mats Andersson 08-725 52 80 mats.andersson@ sekotidningen.se Reporter Karin Lindgren Strömbäck 08-725 52 81 karin.lindgrenstrom- back@sekotidningen.se Reporter Salomon Rogberg 0722-15 17 78 salomon.rogberg@ sekotidningen.se Digital redaktör Jesper Björnstedt 08-725 52 92 jesper.bjornstedt@ lomediehus.se Layout Niklas Wennergren, Peter Önnestam Korrektur Michelle Bergman Prenumerationer & småannonser Telefon: 08-725 52 80 Mejl: redaktionen@sekotidningen.se Annonser Adsales Telefon: 08-400 28 651 Mejl: kajsa@adsales.se Prenumeration 300 kr per år på pg 740364-5 Tryck Stibo complete 2021 Foto omslagsbild Marc Femenia Sekotidningen ges ut av LO Mediehus. Redaktionen ansvarar inte för ej beställt material. Allt ma- terial lagras elektroniskt. TS-distribuerad upplaga: 101056 ex. Nästa nummer kommer 26 november. Manusstopp för små- annonser är 4 november. S V A N E N M Ä R K E T Trycksak 5041 0004 ILLUSTRATION: MAX GUSTAFSON

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=