Sekotidningen nr 4 2022

19 vara här. Det har blivit mer kontroll och misskötsel, säger hon. Pär Ringhage instämmer. Han är Sekos klubbordförande på Kriminalvården i Mariestad, och tror att det kommer bli en stor utmaning att behålla det personliga som funnits så länge. – Förut kände all personal de intagna. Allteftersom man bygger ut så kommer personalgrupper jobba separat ifrån varandra. Precis som på en större anstalt. Det kommer bli mindre utbyte mellan personal på det viset, bli fler chefer och organisationen mer opersonlig. Att det råder platsbrist inom Kriminalvården är inget nytt. Inte heller att myndigheten har svårt att rekrytera. I år behöver 50 nya medarbetare anställas till Rödjan, och rekryteringsbehovet kommer att fortsätta vara stort fram till när anstaltens nya avdelningar väntas stå färdiga. Kriminalvårdschefen Mohamad Mehanna är medveten om utmaningarna som Rödjan står inför kopplat till att anstalten byggs ut, men även plats- och personalbristen. För att hantera situationen ska bemanningen bli större och nya arbetsgrupper inrättas, till exempel kommer ett vakthavande befäl som har en arbetsledarroll vara tillgänglig under veckans alla dagar. –Vi har räknat med det här och har redan börjat förbereda oss. Vi ska jobba mer med säkerheten så vi har ordning och reda. Det här är en anstalt, men man ska kunna trivas här. Sedan april 2021 basar Mohamad Mehanna över Rödjan, häktet i Mariestad och den slutna anstalten Johannesberg. Han tycker att det är viktigt att komma ihåg att kriminalitet inte går att lösa enbart genom hårdare straff. Att föra samtal med de intagna om varför de begått brott, och hur de ska leva ett nytt liv när de kommer ut får inte glömmas. – Låser vi bara in folk, då kommer de bara sitta på en sluten anstalt. Det är inte riktigt kriminalvård. Det är lika viktigt att arbetamed säkerhet och behandling samtidigt, på ett säkert, rättssäkert och humant sätt. Sekotidningen Ingela Josefsson, kriminalvårdare, och Pär Ringhage, Sekos klubbordförande, konstaterar att det har blivit svårare att hinna med allt. Tusentals nya fängelseplatser Kriminalvården planerar att öka antalet platser till drygt 10 000 inom en tioårsperiod. Det är 3 400 fler platser än i dag. Av dessa blir 2 500 anstaltsplatser, och 900 i häkten. Utöver detta ska nya tillfälliga platser tas fram. Källa: Kriminalvården

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=