Sekotidningen nr 4 2022

30 Sekotidningen S Å F U N K A R D E T Då diskrimineras du Om du har blivit orättvist behandlad eller kränkt utifrån kön, könsidentitet eller ditt könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Det kan till exempel vara att du får lägre lön än kollegan som är av ett annat kön, trots att ni har samma jobb och meriter. Till kön räknas även den som diskrimineras på grund av graviditet. Den som vabbar eller är föräldraledig får inte heller missgynnas, genom att till exempel få sämre löneutveckling eller inte erbjudas utbildning på jobbet om andra får det. 1 3 2 4 Pratar kollegorna nedsättande om din religion? Behandlas du orättvist på jobbet på grund av din hudfärg eller ditt kön? Då måste chefen göra något åt saken. Vad händer sedan? Arbetsgivaren kan bli skyldig att betala diskrimineringsersättning till dig om du har blivit utsatt för diskriminering från arbetsgivaren eller från någon i chefsposition. Den som utsätter dig för trakasserier kan även straffas för ett brott, till exempel ofredande, sexuellt ofredande eller olaga hot. Därför ska du även polisanmäla brottsliga händelser. Den som utsätter kollegor för trakasserier av olika slag kan även få tillsägelser, varningar, omplaceras eller till och med bli av med jobbet. Arbetsgivaren avgör vad som behövs för att få stopp på trakasserierna. Så gör du om du blir utsatt Vänd dig till facket, chefen eller något skyddsombud. Du kan också kontakta Diskrimineringsombudsmannen (DO), men prata med facket först. Spara gärna mejl, sms och annat som kan stödja det du har varit med om. Notera att det även gäller händelser på exempelvis tjänsteresor och personalfester, det vill säga allt som har med jobbet att göra. Det ska arbetsgivaren göra Arbetsgivaren måste jobba för att motverka diskriminering. Bland annat måste det göras en lönekartläggning varje år för att se så att lönerna inte är diskriminerande utifrån kön. Om arbetsgivaren får veta att någon blir illa behandlad på jobbet så måste man utreda det och se till så att diskrimineringen inte fortsätter. Det måste även finnas rutiner och riktlinjer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen. SÅ GÖR DU OM DU BLIR DISKRIMINERAD Text: Sebastian G Danielsson Foto: Shutterstock Källa: Jenny Fromin, jurist och utredare på Diskrimineringsombudsmannen (DO)

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=