Sekotidningen nr 4 2022

av de 27 risker som skyddsorganisationen har identifierat. – Det är allt från att människor kan drabbas av ångest i högre utsträckning till ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar. Skiftarbetet gör även att människor blir tröttare eftersom man ska rotera runt mellan att arbeta olika tider på dygnet, säger Francisco Carrazana. Förvaret i Kållered har dragits med arbetsmiljöproblem de senaste åren. Förra hösten larmade arbetsplats- och arbetsmiljöombud till generaldirektören. I ett mejl som Sekotidningen har tagit del av nämns splittring mellan personalgrupper, en angiverikultur och fysiska besvär till följd av bristfällig ventilation. I våras stängdes ett hus på förvaret i Kållered för att ta itu med problemen. Det hölls utbildningar, pratades värdegrund och medarbetarskap. Att efter detta införa ett schema sommånga är kritiska till är anmärkningsvärt, enligt Francisco Carrazana. – I stället för att möta de anställda i en ärlig dialog skapar man ännu fler problem, säger han. Nu lyfts bland annat oro för bemanningen av det nya, mycket större förvaret. Francisco Carrazana ser en risk för kompetenstapp. – Man har haft svårt att rekrytera medarbetare till de nya enheterna som bildats inför utökningen av förvaret. Det blir ännu svårare att rekrytera kompetens till treskift då det över lag är svårt att rekrytera till den schemaformen, säger han. Enligt Francisco Carrazana har arbetsgivaren flaggat för att alla avdelningar inte kommer att kunna öppnas i oktober, bland annat på grund av brist på personal. – Här ska ni starta det toppmoderna förvaret, ett bygge som kostar över en halv miljard. Jag undrar vad politikerna kommer att säga när det inte öppnas fullt ut? SEBASTIAN G DANIELSSON Treskift införs på förvaret i Göteborg för att förbättra arbetsmiljön. Det förklarar Sara Sjudin, sektionschef vid Migrationsverket. Anställda på Migrationsverkets förvar i Göteborg är starkt kritiska till införandet av treskift. Enligt ledningen införs den nya schemaformen främst för att förbättra arbetsmiljön. I dag kan inte alla anställda delta i arbetsplatsträffar, möten och utbildningsinsatser. – Vi har personal som jobbar natt och missar allt det här dagtid. Ska vi ha en arbetsmiljö på lika villkor behöver alla kunna delta, säger Sara Sjudin, sektionschef vid Migrationsverket. Förvaret har dragits med arbetsmiljöproblem de senaste åren. – Vi märker att det skapar en hel del problem i verksamheten när dag- och nattpersonal sällan möts. De jobbar inte ihop och känner knappt varandra. Det skapar en del konflikter, säger Sara Sjudin. Anställda är oroliga för hur de ska få ihop det nya schemat med familjeliv och hur hälsan påverkas av att varva dag-, kvälls- och nattjobb. Enligt Sara Sjudin skapar treskift snarare bättre förutsättningar för återhämtning då nattpassen fördelas på fler personer. – Nattarbete och skiftarbete över lag är inte sunt för någon egentligen. Men nu har vi sådan verksamhet att vi måste ha bemanning dygnet runt och då blir det mindre sårbart att fördela nattpassen på fler, säger Sara Sjudin. Hon poängterar att andra anställda tycker att treskift blir en förbättring. – Sedan finns det ett schema där man i princip jobbar mest dagtid, så de som absolut inte vill jobba på treskiftsschema har möjlighet till det. Det är en schemagrupp som jobbar med transport och besök. Sara Sjudin vänder sig mot huvudarbetsmiljöombudets kritik om att alla risker med treskift inte behandlades innan beslutet togs. – Vi anser att riskbedömningen var färdig och välgjord efter våra tre sittningar. Kommer ni att lyckas rekrytera personal till det nya förvaret? – Jag tror inte att det blir ett bekymmer. Det är ingen större rekrytering kvar att göra. SEBASTIAN G DANIELSSON »Treskift blir mindre sårbart« Ska vi ha en arbetsmiljö på lika villkor behöver alla kunna delta. 9 Sekotidningen Det här är ett förvar → Förvar är ett låst boende där personer placeras för att avvisas eller utvisas från landet, exempelvis för att ha nekats asyl eller begått brott. →Till skillnad från intagna på anstalt har förvarstagna exempelvis större rätt att ta emot besök och röra sig fritt på avdelningen under hela dygnet. →Migrationsverket har sex förvar över landet: Åstorp, Kållered, Flen, Märsta, Ljungbyhed och Gävle. Källa: Migrationsverket Hårt tryck på platser → Fler utvisningar och straffskärpningar har ökat trycket på förvar, anstalter, häkten och ungdomshem. → Platserna på Migrationsverkets förvar ska bli 20 procent fler fram till 2024. → Kriminalvården måste öka platser på häkten och anstalter med 45 procent mellan 2021 och 2030. Statens institutionsstyrelse larmade i somras om akut platsbrist på ungdomshem. Sara Sjudin.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=