Sekotidningen nr 1 2023

Foto: Emil Malmborg Samtidigt kan godstågen inte backas på något annat vis. Det finns ingen plats där tågsättet kan vända, och det går heller inte att ersätta föraren med någon teknisk lösning, förklarar Conny Roos. – Tyvärr. Alla regler säger att man ska stå med uppsikt i färdriktningen. Det är svårt att lösa på annat sätt. Vad som är viktigt är att anmäla alla olyckor och tillbud, så att plankorsningar kan byggas om. Alexander Weinfors, ordförande i Sekos branschorganisation Spårtrafik, reagerar på att Södra först efter dödsolyckan gjorde något åt riskerna vid plankorsningen. –Ett liv ska inte behöva krävas för att åtgärder görs, säger han. Det behövs mer samverkan för godstransport inom spårtrafiken för att få bukt med farliga arbetssätt och plankorsningar, anser Alexander Weinfors. Dessutom borde tillsynsmyndigheterna Transportstyrelsen och Arbetsmiljöverket skärpa säkerhetsnivån. –Det vore bra om förändringar krävs för hela branschen, och att det inte bara läggs krav på specifika företag, säger Alexander Weinfors. Ett exempel på ett slags förbud som gäller för en hel bransch, är den om att sopbilar inte får backas med en fotplatta nedfälld. Det är inte tekniskt möjligt. –Man måste fråga sig om arbetsmomentet att stå på ett fotsteg på ett godståg skulle tillåtas om det var ett helt nytt arbetssätt inom branschen. Jag tror inte det, säger han. SALOMON ROGBERG 9 Sekotidningen Järnvägsföretaget Hector Rail hade varnat Södra om plankorsningen före dödsolyckan. »Det är en tragisk olycka och vi gör allt för att förebygga olyckor«, säger Peter Karlsson, Södras affärsområdeschef. – Vi hade inlett en process för att se över den här plankorsningen och stärka säkerheten. Den tragiska olyckan visar att det hade behövts insatser där, säger Peter Karlsson. Peter Karlsson påpekar att plankorsningen levde upp till alla lagar och regler. – Varje olycka är en för mycket, men den här olyckan skulle aldrig inträffa, säger han. Vid den aktuella platsen finns i dag en vägvakt som övervakar den, bommar och trafikljus. Det är en tillfällig lösning. Varför har man inte bommar, ljus- och ljudsignal vid obevakade plankorsningar som regel? Trafikverket har en nollvision för dödsolyckor, och ett pågående arbete för att bygga bort plankorsningar som myndigheten ansvarar över. Varför har inte Södra det? – Hälsa och säkerhet är vår absoluta prioritet. Medarbetare ska absolut lita på att de har en trygg arbetsplats och därför gör vi riskanalyser löpande av alla våra plankorsningar. Det har vi gjort på den här platsen. Riskanalysen som påbörjats kunde ha mynnat ut i att vi satt upp bommar. Det kan tolkas som att säkerheten inte har prioriterats, med tanke på att Hector Rail lämnat in fem rapporter och uppmanat Södra att göra något åt korsningen, har du någon förståelse för det? – Jag kan förstå det, men vi hade gjort just en riskanalys på området och var i en process för att stärka säkerheten, säger Peter Karlsson, och fortsätter: – Det är tyvärr så att olyckor inträffar. Det är en tragisk olycka och vi gör allt för att förebygga olyckor. Men Hector Rail hade ju varnat för att en olycka kunde ske på grund av bristande säkerhet, då kanske den kunde ha förhindrats? – Korsningen levde upp till de lagar och regler som finns för säkerheten. Vi tror att alla olyckor kan förhindras och arbetar ständigt med att förebygga dem. Efter olyckan har ett intensivt arbete pågått för att utreda situationen på platsen och vid övriga plankorsningar inom Södras område. Kunde den här olyckan ha förhindrats om det funnits bommar? – Det är inget som vi ska spekulera i. Olyckan utreds just nu av Arbetsmiljöverket, Polisen och Haverikommissionen. Vi får se vad deras utredningar landar i, säger Peter Karlsson. SALOMON ROGBERG Södra: Vi hade gjort en riskanalys Korsningen levde upp till de lagar och regler som finns för säkerheten. Växling – vad är det? → Växling är ett färdsätt för att flytta spårfordon, såsom godståg. Det utförs vanligtvis på bangårdar eller industriområden. → Arbetet innebär bland annat hopkoppling av vagnar till nya tågsätt. Men det kan också gå ut på att förflytta tågsätt. → Arbetet kan utföras av bland annat lokförare, växlingsförare, radioloksoperatör eller signalgivare. → När tågsätt förflyttas via fjärrstyrning står man oftast ute på ett fotsteg för att ha uppsikt. Åklagaren: »Fler kommer dö om inte säkerheten blir bättre.« sekotidningen.se 2017 2018 2019 2020 2021 16 11 8 6 6 1 9 7 2 6 Totalt antal olyckor vid plankorsningar Antal olyckor med dödlig utgång → Siffrorna visar alla typer av olyckor vid plankorsningar. → Det finns omkring 6 500 plankorsningar mellan väg och järnväg/spår, som Trafikverket har ansvar för. Av dessa är 2500 obevakade. Utöver detta finns det många plankorsningar som industriföretag och kommuner ansvarar för. Petter Karlsson. Skanna koden och läs mer!

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=