Sekotidningen nr 3 2020

2 sekotidningen juni 2020 I direktiven till utredning- en om LAS talas det om att en ”grundläggande balans” mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas. Där kan man snacka dubbelfel, redan dagens balans gynnar arbetsgivarna och genomförs utredningsförslagen blir balan- sen bara en prick i horisonten. Den fackliga enigheten är stor, skippa utredningen, den är usel och arbetsrätten ska vi förhand- la om. Men facket vet att om för- handlingarna med arbetsgivar- na inte ger något så riskerar ut- redningens förslag att bli verk- lighet genom riksdagsbeslut. Detta vet även arbetsgivarna som kan lägga sin ribba alldeles under utredningens förslag och hoppas på försämringar de an- nars bara kunnat drömma om. LAS-utredningen är ett barn av det senaste valresultatet. För att få fortsätta att styra landet kom Socialdemokraterna överens med Liberalerna och Centerpar- tiet. De släppte fram en S-ledd regering och Socialdemokrater- na betalade med det beryktade januariavtalet. Avtalet innehåller en rad åt- gärder som varit svårsmälta för facken och för de flesta till vänster om den socialdemo- kratiska mitten. Argumentet att alternativet till januariav- talet var, och kanske är, en re- gering med moderater, krist- demokrater och sverigede- mokrater, har hållit kritiken någorlunda på mattan. Fram tills nu. Försämringar i anställnings- skyddet slår mot kärnan i det fackliga uppdraget och de fack- liga organisationerna är eniga i sina fördömanden. ”Ett omodernt förslag som skapar tysta och rädda arbets- platser”, tycker Saco. ”Godtyckliga uppsägning- ar, försämrad arbetsmiljö och ökad otrygghet är några konse- kvenser”, enligt TCO . LO fyller på: ”Vi kommer inte att acceptera att någon re- gering föreslår lagstiftning som försämrar våra medlemmars anställningstrygghet”. Även arbetsmarknadsminis- ter Eva Nordmark var snabbt ute och visade politisk distanse- ring till utredningens förslag. Sekos ordförande Valle Karlsson är öppen för att par- terna inte kommer överens, att arbetsgivarnas krav är alltför orimliga och att riksdagen får besluta om arbetsrätten. Oavsett var frågan avgörs är det uppenbart att anställnings- tryggheten är under attack. Nu krävs en facklig mobilisering av stora mått. Den ger förhand- lare och politiker stöd och råg i ryggen och kan få repet att bris- ta. Och den visar motparten, både vid förhandlingsbord och i riksdag, att det är hit men inte längre. Även om priset för det visar sig vara ett nyval. Mats Andersson n ledare LAS-utredningen erbjuder, till synes, facket två alternativ, att stoppa huvudet i snaran och hoppas att repet brister eller att förhandla under galgen. Fler blir medlemmar i facket under pandemin. Det är bra. Men starka fack med många medlemmar behövs alltid. Och många medlem- mar behöver ett starkt fack. Låt det inte bli som vanligt efter pandemin. Låt oss istället ta itu med orättvisorna som nu flyter upp till ytan, för ett rättvist och hållbart samhälle. Hallå trafikant! Skön sommar önskar redaktionen till alla på semester eller i arbete, alla uppsagda, varslade eller permitterade, till alla sjuka eller friska. Sekotidningen Box 1102 111 81 Stockholm Besöksadress: Klara Norra Kyrkogata 31, Stockholm Mejl: redaktionen@sekotidningen.se Webb: sekotidningen.se Chefredaktör & ansvarig utgivare Mats Andersson 08-725 52 80 mats.andersson@ sekotidningen.se Reporter Karin Lindgren Strömbäck 08-725 52 81 karin.lindgrenstrom- back@sekotidningen.se Reporter Salomon Rogberg 0722-15 17 78 salomon.rogberg@ sekotidningen.se Digital redaktör Jesper Björnstedt 08-725 52 92 jesper.bjornstedt@ lomediehus.se Reporter Minna Pyykölä 08-725 52 10 minna.pyykola@lomediehus.se Layout Peter Önnestam, Annika Zeffer Korrektur Michelle Bergman Prenumerationer & småannonser Telefon: 08-725 52 80 Mejl: redaktionen@sekotidningen.se Annonser Adsales Telefon: 08-400 28 651 Mejl: kajsa@adsales.se Prenumeration 300 kr per år på pg 740364-5 Tryck Stibo Complete Foto omslagsbild Pernilla Sjöholm Sekotidningen ges ut av LO Mediehus. Redaktionen ansvarar inte för ej beställt material. Allt material lagras elektroniskt. TS-distribuerad upplaga: 103769 ex. Nästa nummer kommer 18 septem- ber. Manusstopp för småannonser 27 augusti. S V A N E N M Ä R K E T Trycksak 50410004 Förhandlingundergalgen

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=