Sekotidningen nr 5 2020

32 sekotidningen november 2020 n tema makten på ditt jobb De viktigaste lagarna är arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen (MBL) och lagen om anställningsskydd (LAS). Lagarna tvingar ar- betsgivarna att ge facket och de anställda in- formation omviktiga förändringar i verksam- heten och det ökar inflytandet, menar han. – Det blir en tumme i ögat på chefen att tvingas informera omoch diskutera föränd- ringar. Sedan har arbetsgivaren ändå sista ordet, säger han. Åke Sandberg har i många år studerat hur arbetets organisation påverkar anställ- das inflytande, bland annat i Volvos själv- styrande grupper. De lagar som inskränker arbetsgivarens makt är en följd av politiska beslut och de kompletteras av avtal mellan fack och arbetsgivare. –Syftet är att skapa en viss maktbalans mellan arbetsgivare och anställda. Lagar- na begränsar ägarnas makt över viktiga be- slut som investeringar och anställningar, säger han. Hit hör även välfärdsstatens olika trygg- hetssystem, enligt Åke Sandberg. – Vi har ekonomisk trygghet vid arbets- löshet och sjukdom, för att vi inte ska vara helt i händerna på arbetsgivarna, säger han. Men, lägger han till, dessa system har ur- holkats sedan 2000-talets början. Färre har rätt till a-kassa och det är svårare att få sjuk- penning vid sjukdom. Att arbetslösheten samtidigt ökat spär påmaktobalansen, men- ar Åke Sandberg. – Vid hög arbetslöshet är det lättare för arbetsgivarna att anställa till lägre löner och sämre villkor. Vi har fått allmän visstid, vi ser plattformsekonomin, gigjobben, växa med låga löner och osäkra jobb. Det här är en utveckling som urholkat fackets och individens makt på samhälls- nivå, men också på arbetsplatserna, enligt Åke Sandberg. Han ser också en annan utveckling, som leder till frustration och rädda arbetsplatser. Tidi- gare var det många jobb somvar hårt styrda av byråkrati, det som kallas Taylorismen. – Det är stelt och oflexibelt, men den som står vid löpande bandet eller arbetar på ack- ord på bygge, vet hur mycket hen ska göra och vilken tid det tar, säger han. Det är för- handlat och klart. Fördelen, som han ser det, är att den som utför jobbet vet vad som förväntas och vet när jobbet är klart. Hen har en viss kontroll över jobbet. –Så är det inte i många av dagensmålstyr- PROFESSORN: SÅ BEGRÄNSAS CHEFENSMAKT Han håller med omatt det i grunden är chefen sombestämmer på jobbet. Men, påpekar pro fessor emeritus Åke Sandberg, politikerna har bestämt att begränsamakten genom en rad lagar. text Karin Lindgren Strömbäck foto Susanne Kronholm

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=