Vårt Malmö nr 11 2020

2 • november 2020 Ljusglimtar i mörkret Vintertid och mörkret är här. En sensommar som på sina håll – mycket tack vare uteserveringar och gott om parkhäng – kunde kännas som en lättnad i pandemin, bommar igen. Samtidigt ökar spridning- en av coronaviruset just nu. I världen och i Malmö. Mest ökar det bland unga vuxna. ”Om vi är trötta på det, så är de tio gånger tröttare”, som en kollega sa om den sociala distanseringen som krävs för att hålla smittan nere. Malmös gymnasieskolor lägger ner ett stort arbete på att skapa säkra avstånd så att eleverna ska slippa gå tillba- ka till isolerande ärrunder- visning (sidorna 12–13). Restauranger och utestäl- len gör allt för att överleva och leva upp till nödvändiga restriktioner så att vi Malmö- bor kan fortsätta att mötas på säkra avstånd (sidan 2–3). Men framför allt är det upp till oss själva om deras ansträngningar ska lyckas (sidan 15). Även om vägen verkar lång (sidan 4) så ‰nns det ljusglimtar (sidorna 20–23). Och en bra typ av spridning också – ett framgångsrecept som gör det så mycket bättre (sidan 8–9). November PS.Villduha koll på vad somhänder i Malmö? Följ Malmö stad på Facebook. j facebook.com/malmostad Lisa Appelqvist redaktör , Vårt Malmö j vartmalmo@geistagency.se Redaktör Lisa Appelqvist Geist Agency vartmalmo@geistagency.se Ansvarig utgivare Anders Mellberg kommunikationsdirektör 040-341000 anders.mellberg@malmo.se Annonser Mediakraft j mediakraft.se/vartmalmo 08-23 45 30 / 0733-10 90 93 sousie.saboh@mediakraft.se Malmökalendern 040-341000 evenemang@malmo.se Inte fått tidningen? Gå in på: www.postnord.se/foretag/kundservice/ kontakta-oss/lamna-en-synpunkt Korrektur Annelis Dahlqvist vartmalmo@geistagency.se Upplaga 168 300 ex ISSN: 1404-7330 j www.malmo.se/vartmalmo Coronasmittan ökar i Malmö, inte minst inom åldersspannet ‰Š–‹Š år. Samtidigt sommiljöförvaltningens inspektörer kontrollerar att säkerhetsavstånden på restauranger och uteserveringar e‘erföljs, är det först och främst upp till oss besökande kroggäster att följa rekom- mendationerna, visa hänsyn och skydda varandra från smittspridning. foto Miriam Preis Tips, rådoch stöd a malmo.se/corona På hemsidanmalmo.se/ corona hittar du all samlad information ochmängder av tips, råd och vägledning till dig somkommun- invånare under pandemin. a Direktiv: De senaste rekom- mendationerna och åtgärderna. a Språk: På sajten ‰nns även in- formation på engelska, arabiska, somaliska och lättläst svenska. a Tips: Till exempel listor över mata“ärer i Malmö som har sär- skilda öppettider för människor i riskgrupp. a Kultur: Länkar till det digitala kulturutbudet för både yngre och äldre. a Volontär: Direktlänkar till oli- ka välgörenhetsorganisationer om du vill hjälpa till. a Företagare: Information och råd om var du kan vända dig för att få hjälp med att söka bi- drag från nationella stödpaket. a Psykiskt stöd: Olika stöd- telefonlinjer för dem som kän- ner oro för sin egen del eller nå- gon anhörig. a Våld i nära relationer: Psykiskt och fysiskt våld tenderar att öka i kristider. Stöd och hjälp ‰nns att få här: a malmo.se/kriscentrum a malmo.se/kvinnojourer a Frågor: Du hittar även en mängd bra ”Frågor och svar”, till exempel om vad som gäller för skolverksamheten, äldreomsorgen, olika näringar och resor mellan Sverige och Danmark. Hemsidan uppdateras löpande med senaste nytt somgäller för Malmö . Håll gärna regelbundet utkik här: a malmo.se/corona 1. Digital fikapaus. Om du pluggar eller jobbar hemma – boka in digi- tala fikapauser med arbetskompisar och vänner. 2. Nätverka. Skapa lokala nätverk på sociala medier för att underlätta samarbete och digitalt umgänge. 3. Låna e-böcker. Biblioteken är i skrivande stund öppna, men du kan också läsa digitalt. Låna e-böcker på bibliotek (passa på att läsa annat än storsäljarna, så gynnar du fler för- fattare). Sedan kan du följa upp med att gå med i eller skapa digitala bokklubbar! Länk till Malmö stadsbiblioteks e-bibliotek: a malmo.elib.se tips på socialt umgänge utan fysisk närvaro som håller humöret uppe 3

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=