Vårt Malmö nr 12 2020

december 2020 • 15 Tillsammans för hjärtat iMalmö F ramgångsreceptet som håller kriminalitet nere och trygg- het uppe i Seved ska få chans att verka i ett av Malmös mest älskade områden. Det ska inte behövas några žer operation Rimfrost-insatser på Möllan. Och lösningen är – tillsammans. För ett år sedan vann sammanslutningen BID So elund det europeis- ka priset för sitt brottsförebyggande arbete. På sju år hade de boende tillsammans med hyresvärdar, näringsidkare, föreningar, lokalpolis och myndigheter med gemensamma kra“er och initiativ, vänt en nedåtgående spiral i en stadsdel präglad av svarta rubriker om knarkuppgörelser och en stor känsla av otrygghet. Sedan i våras är det Möllevångens tur. Samlingslokalen på Friisgatan ligger i hjärtat av det nya området som BID-eldsjälarna ska ta sig an. E“er framgångarna i So elund vill de nu också göra det mycket större och mer dynamiska Möllevång- en till ett tryggt ställe för alla Malmöbor. Hjalmar Falck, verksamhetschef för BID Malmö och motorn bak- om processen, inleder med att svepa med armen: – De som sitter här runt bordet är några av nyckelpersonerna i BID Möllevången. Vem är det då som sitter runt bordet? Vi har kommunpoliserna Freddy Nilsson och Tobias Bråhammar från lokalpolisområde Norr i Mal- mö. Vi har Jan Svärd som är ordförande i BID Malmö. Här nns Sven Sturesson, ordförande i bostadsrättsföreningen Stenbocken som är den största i hela området. Och här nns Karolina Lundin, CSR- och kommunikationsspecialist på spelutvecklingsföretaget Massive En- tertainment, som nyligen valde att storsatsa och žytta in i ett helt kvarter vid Bergsgatan. Här nns också representanter från fyra fastighetsbolag som till- sammans äger större delen av fastigheterna kring Möllan: Benny Bendzovski från Kungsleden, Roger Rosvall från Heimstaden, Emma Cedermarker från MKB samt Andreas Lundberg från Atrium Ljung- berg. – Den modell vi använde för att vända den negativa spiralen i So- elund, resulterade ju i att södra So elund ck en kra“ig positiv förändring vad gäller trygghet, tillit till myndigheterna, och till vårt arbete. Det var när So elund så var på väg att ly“as bort från poli- sens lista över särskilt utsatta områden i Sverige, som vi började dis- kutera Möllevången, berättar Hjalmar Falck. Det var kommunpolisen Freddy Nilsson som påpekade för grup- pen att Möllevången var nästa område i Malmö som riskerade att hamna på den listan. – Det ville vi inte vara med om. Vi kan inte ha ytterligare ett om- råde som stigmatiseras i Malmö. ”Särskilt utsatta områden” är alltså en term för de ställen där polisen har svårt att utföra sitt arbete. Områden där kriminalitet och otrygg- het har tagit över. Freddy Nilsson berättar: – Vi har ett antal särskilt utsatta områden i Malmö, där Seved är ett av dessa. Men nu är vi på väg i en riktning där vi kanske kan stry- ka Seved från listan. Tittar man då på Möllevången så ser man många paralleller med Seved, särskilt kopplat till den öppna drog- handeln. text Tony Ernst foto Miriam Preis Till torg- handeln på Möllan vall- färdar Malmö- bor från hela staden, liksom turister från hela världen.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=