1,6 & 2,6 miljonerklubben Oktober 2022

14 1,6 & 2,6 FÖR KVINNOR & HÄLSA SEPTEMBER 2022 FORSKNING OCH RÖN Anna Spångeus budskap är enkelt: politiken måste satsa på osteoporosvården nu! Dessutom tycker Anna Spångeus att vi inte borde kalla sjukdomen för osteoporos. Osteoporos är en förbisedd folksjukdom. Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år i Sverige kommer att drabbas av en osteoporosfraktur under sin livstid. Varje år orsakar sjukdomen stort lidande, enorma samhällskostnader och tusentals dödsfall. Trots att det finns effektiva läkemedel är det många som går utan diagnos och behandling och därför bryter sig i onödan. Nationella riktlinjer har funnits på plats sedan länge. Men fortfarande är följsamheten dålig på många håll i Sverige. Hur kan detta tillåtas? Det frågar sig överläkaren och forskaren Anna Spångeus som kommit till politikerveckan i Almedalen för att få upp osteoporosfrågan på agendan. -Som det är idag tror jag att beslutsfattarna inte ser patientgruppen. Jag vill att politikerna och styrande inom hälso- och sjukvården ska skämmas när vården inte når behandlingsmålen. Vi träffas i Sankt Hans park, en oas av lugn mitt i den febrila aktiviteten som råder i Visby. På eftermiddagen väntar ett späckat schema med deltagande först i 1,6 och 2,6 miljonerklubbens seminarium och sedan i Nordegren och Epstein i P1. LÅNGA VINTRAR MED HALKA SPELAR IN Uppmärksamheten som ägnas osteoporos är befogad. Enligt en ny internationell rapport har svenska kvinnor flest höftfrakturer per capita i Europa. Anledningarna till detta är många. -Gener, hög medellängd, medelålder och långa vintrar med halka spelar sannolikt in. Men vi är också alldeles för dåliga på att följa upp tidiga tecken på benskörhet, säger Anna Spångeus och fortsätter: Vi har ett urstarkt evidensläge. Men sjukdomsorganisationen kring osteoporos är komplex och otydlig. Och så krånglar vi till sjukdomen. Vi behöver fler pragmatiska lösningar, tydligare länkar och helhetstänk. VIKTIGT MED UPPFÖLJNING För att råda bot på situationen krävs frakturkedjor där osteoporospatienter systematiskt identifieras och följs upp av en koordinator. -Patientgruppen hör primärt hemma hos primärvården. För att omhändertagandet där ska fungera behövs ett tajt samarbete med specialistvården och en tydlig vårdkedja. Det kräver i sin tur politisk prioritet och pengar. Anna Spångeus berättar att hon ”snubblade” in på sin bana inom osteoporos när hon återvände från post-doc forskning i England och den osteoporosansvariga läkaren på hennes klinik skulle gå i pension. År 2008 började hon jobba med osteoporos i Region Östergötland och drev på för att omhändertagandet av sjukdomen skulle stärkas. Arbetet gick framåt och 2018 slog regionen (då landstinget) fast att man skulle satsa på osteoporos och frakturkedjor. Men sen så blev det tyst. -Inget hände. Sen försvann jag ett par år för att jag blev trött på hanteringen. Nu är jag tillbaka och det är fortsatt tydligt att vi måste satsa på osteoporosgruppen, säger Anna Spångeus. Utvecklingen verkar gå åt rätt håll. I år har Region Östergötland gjort en organisatorisk förflyttning av osteoporosenheten till geriatriksektionen (MEGA-kliniken). -Det är positivt. Jag tror det kan ge bättre förutsättningar för ett bredare helhetstänk kring patientgruppen i kommande arbete med frakturkedjor, säger Anna Spångeus. SKELETTSVIKT Många tror att osteoporos är en tyst sjukdom. Men för de som drabbas innebär det mycket lidande. Kotfrakturer leder ofta till livslång smärta och efter en höftfraktur avlider upp till var femte patient inom ett år. I många fall hade det gått att undvika. -Benskörhet kan bero på flera orsaker, och är också en del av normalt åldrande. Men andra organsvikter, t.ex. hjärtsvikt och njursvikt, blir också vanligare med stigande ålder. För hjärtsvikt går vi in med mediciner, då är det ingen som tvekar. Två tredjedelar får inte osteoporosförebyggande behandling efter sin osteoporosfraktur. Tänk om man hade gjort likadant efter t.ex. en hjärtinfarkt! För att understryka att osteoporos är något som måste behandlas har Anna Spångeus lanserat en ny benämning på sjukdomen. -Jag gillar egentligen inte namnet Stoppa krånglet i osteoporos-vården! Svenska kvinnor får flest höftfrakturer i Europa – men så behöver det inte vara. Det menar Anna Spångeus som är överläkare och forskare inom skelettsjukdomen osteoporos. Hon har rest till Almedalen för att berätta om hur patienter som borde ha fått behandling istället får sitt liv förstört av smärtsamma benskörhetsfrakturer. Av Oscar Helleday Melander

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=