Extena produktkatalog 2022 / 2023 SE

Part of egeplast Group Standard och multifunktionella Rörsystem av polyeten - Tryckrör - Självfallsledning - Rördelar - Rör för relining - Isolerade rör - Kabelskyddsrör 2022/2023 SE

Part of egeplast Group 3 Sedan april 2020 är Extena en del av den tyska koncernen egeplast som under flera årtionden har varit Europas ledande tillverkare av tryckrörsystem av polyeten. egeplast är även specialist på multifunktionella flerskiktsrör med unika egenskaper för säkrare och bättre rörsystem. Detta innebär att Extena nu är en komplett leverantör av högkvalitativa rörsystem i polyeten på den nordiska marknaden. Vi kan erbjuda en rad olika typer av rör tillverkade av polyeten i både mindre och större dimensioner och med ett omfattande sortiment av rördelar, för både små och stora projekt. Tillsammans med våra kunder skapar vi optimala förutsättningar för en bättre miljö och rent vatten för kommande generationer. Extena leder nu utvecklingen i Norden när det gäller tryckrör och rördelar i polyeten.

4 Extena har länge varit Sveriges ledande tillverkare av tryckrörsystem i PE100 RC. När Extena blev en del av egeplast blev vi också experter på flerskiktsrörsystem, med ett omfattande sortiment av mantlade rör för olika användningsområden och alternativa installationsmetoder. egeplast är specialist på homogena rör av polyeten i allmänhet och flerskiktsrör i synnerhet – och har dessutom ett stort utbud av rördelar i polyeten, vilket nu görs tillgängligt för den svenska marknaden. PE100 RC som standard Vi tillverkar våra standardrör i PE100 RC, vilket är den bästa råvaran för ett säkert och ekonomiskt tryckrörsystem med lång livslängd. Vårt PE100 RC-material, som är certifierat av PAS 1075, har exempelvis 17 gånger högre kravnivå än normen vad gäller motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG). Med PE100 RC som grund adderar vi olika funktioner beroende på användningsområde – som exempelvis skyddande lager (mantlade rör), färgmärkning för lokalisering av repor samt skadedetektering med bevakning online. Genom att välja PE100 RC uppnås snabbare framdrift, längre och säkrare livslängd samt en bättre totalekonomi. 40% högre krav än normen På Extena har vi specialiserat oss på att tillverka marknadens bästa rörsystem av polyeten. Vi ställer därför hårdare krav på de rörsystem vi tillverkar än vad som anges i europeisk standard. Genom att rören kyls ner under ett längre moment och stabiliseras under avkylningsprocessen, kan vi sätta högre krav och betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard tillåter. Faktum är att vi har 40% högre krav vad gäller ovailtet än vad standard anger. Ett komplett paket – för en trygg och säker upphandling Extena tar ansvar för helheten. Tillsammans med oss får du ett komplett sortiment av rör och rördelar i polyeten från en och samma leverantör. Som komplett leverantör kan vi även erbjuda kompletta offerter för en trygg och säker upphandling. Vi tillverkar våra produkter i egna fabriker i Sverige, Tyskland och Storbritannien, vilket innebär att vi har full kontroll på tillverkningsprocessen och kan garantera högsta möjliga kvalitet. Projektservice Extena är en trygg partner genom såväl hela upphandlingsprocessen som projekteringen. Vi erbjuder bland annat rådgivning, planering och vid behov även ritningar av projektanpassade rördelar. Vi kan även hjälpa till med rådgivning vid val av rörtyp och rekommendationer för en smidig läggning vid exempelvis trafiknära installationer. Ett komplett sortiment av tryckrör och rördelar i polyeten från en och samma tillverkare

5 Matnlade rör Typ 3 för optimalt skydd Extenas mantlade rör av PE100 RC är testade och godkända enligt PAS 1075, en kravstandard framtagen under beskydd av tyska norminstitutet DIN (Deutsches Institut für Normung). Standarden är indelad i tre klasser enligt klassificeringen; Typ 1 inkluderar standardrör av PE100 RC-material. Typ 2 omfattar så kallade homogena 90/10-rör med ett integrerat ytskikt av PE100 RC som utgör 10% av godstjockleken. Typ 3 innefattar rör med en mantel med minimum 0,8 millimeters tjocklek. För att klara Typ 3-kraven måste rörets mantel alltså vara minst 0,8 mm tjock. Våra mantlar är 1 till 5 mm tjocka för optimalt skydd och ska inte förväxlas med de tunna kappor på under 1 mm som vissa rör på marknaden är försedda med. Extenas samtliga mantlade rör motsvarar med råge kraven för PAS 1075 Typ 3. Extena leder utvecklingen i Sverige Extena är den tillverkare i Norden som hårdast driver frågan om att bygga rörsystem med bättre råvara som avsevärt ökar motståndskraften mot långsam spricktillväxt. Vi såg tidigt fördelarna med rörsystem av PE100 RC, ett material som möjliggör kostnadseffektivare läggningsmetoder med längre och säkrare livslängd – och därmed bättre totalekonomi. Rören utgör en förhållandevis låg kostnad, i de flesta fall 5-15% av totalkostnaden. Det borde därför vara en självklarhet att välja rör av högsta kvalitet. Även egeplast har sedan länge insett fördelarna med att använda det moderna materialet PE100 RC. I och med att både Extena och egeplast har tydlig fokus på att erbjuda högsta kvalité och använder PE100 RC som den huvudsakliga råvaran i tillverkningen passar våra respektive produktsortiment mycket bra tillsammans. egeplast expert på flerskiktsrör egeplast har under flera årtionden varit ledande i Europa inom utveckling och tillverkning av tryckrör och rördelar i polyeten i allmänhet och flerskiktsrör i synnerhet. Forskning och utveckling har en lång tradition inom egeplast och företaget har genom åren blivit ett erkänt innovationsnav. Det tekniska ledarskapet innefattar bland annat mer än 60 patent för produkter och tillverkningsprocesser. egeplast grundades 1908 och företagets produkter finns i dag i olika tekniska försörjningsystem över hela världen. Huvudkontoret ligger i Greven, Tyskland, där företaget driver Europas mest moderna anläggning för polymerrörsystem. I koncernen ingår även en egen fabrik i Storbritannien samt nu även Extena med utveckling och tillverkning i Norsjö. Extena är tillsammans med egeplast ledande på tillverkning av rörsystem med olika funktioner. Med våra flerskiktsrör kan vi erbjuda system med exempelvis diffusionsbarriär, online-övervakad skadekontroll och kraft att motstå extra höga tryck. Inledning

6 Trygg leverantör för stora projekt Vi har lång erfarenhet av stora projekt och vet hur viktig tidsaspekten och leveranssäkerheten är vid uppdrag med många underleverantörer. Genom att vi har en egen modern tillverkning med stor kapacitet samt ett komplett sortiment av tryckrör och rördelar i polyeten är vi idag en pålitlig leverantör till stora projekt över hela Sverige. Vi är en trygg partner vid exempelvis sjöledningsprojekt och utbyggnad av kommunala vattenförsörjningssystem. Kvalitet som du kan lita på Stora rörledningsprojekt kräver noggrann koordinering av samtliga processer för att möta budget och uppnå önskat slutresultat. Att rören håller genomgående hög kvalitet är därför extra viktigt vid större projekt. Genom att rören kyls ner under ett längre moment och stabiliseras under avkylningsprocessen, kan vi sätta högre krav och betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard tillåter. Detta innebär bland annat att skarvningen underlättas och effektiviseras, vilket ger optimal driftsekonomi vid genomförande av stora projekt. Våra rör tillverkas dessutom av PE100 RC, ett modernt material som är extra motståndskraftigt mot sprickbildning. Komplett sortiment och egen tillverkning Extena tillhandahåller ett komplett sortiment av rör och rördelar i polyeten. Som komplett leverantör kan vi även erbjuda kompletta offerter för en trygg och säker upphandling. Vi tillverkar våra produkter i egna fabriker, vilket innebär att vi har full kontroll på tillverkningsprocessen och kan garantera högsta möjliga kvalitet. Koordinering av transporter Vi vet hur viktigt det är för våra uppdragsgivare att rätt produkt levereras till rätt plats i rätt tid. Vi har därför byggt upp en stark organisation med hög kompetens att koordinera transporter. Tillsammans med oss kan du vara säker på att dina produkter levereras som planerat. Projekthjälp Extena är en trygg partner genom såväl hela upphandlingsprocessen som projekteringen. Vi erbjuder bland annat rådgivning och vid behov även ritningar av projektanpassade rördelar. Vi kan även ge råd vid val av rörtyp och rekommendationer för en smidig läggning vid exempelvis trafiknära installationer. Inledning

7 Stora dimensioner – upp till 1600 mm Vi extruderar rör i dimensioner upp till 1600 mm. Rören tillverkas i PE100 RC och ger lång livslängd till exempelvis utloppsledningar, tryckavlopp och råvattenledningar. Genom att överdimensionera ledningen redan från början får man ett framtidssäkrat rörsystem med stor kapacitet som enkelt kan kompletteras med påkopplingar och anslutningar när behov uppstår. 4 600 meter sjöledning Extena och egeplast har levererat rör till flera stora sjöledningsprojekt, som exempelvis till renoveringen av vattenreningsverket i Grebbestad i norra Bohuslän. Till detta omfattande projekt, där målet var att effektivisera och förbättra kommunens vattenreningsverk, levererade vi totalt 4 600 meter rörledning. Varje svetsat och i vatten nedsänkt segment är 500 meter långt och väger 250 ton, vilket ställde mycket höga kvalitetskrav på både rör och fogar. För att klara av de hårda kraven och tuffa påfrestningarna användes PE-rör med dimensionen 710 mm SDR 17 tillsammans med rördelar i polyeten från egeplast. Logistik och installation flöt på enligt plan och Grebbestad har nu ett mycket effektivt reningsverk med lång och säker livslängd. Dricksvatten för kommande generationer Ett annat stort projekt som vi har varit med och genomfört är byggnationen av ny vattenförsörjning i Skellefteå. Projektet innefattade bland annat 5 mil rörledning till vilken Skellefteå kommun och generalentreprenören valde att använda PE100 RC-rör från Extena. Vattnet som transporteras från vattenverket till Skellefteås 45 000 invånare distribueras i dubbla ledningar med diametern 560 mm. Genom att lägga dubbla ledningar redan från början har Skellefteå kommun säkerställt att man klarar av eventuellt ökade behov i framtiden.

8 Inledning Utvecklingen av tryckrör har gått från 50-talets HDPE-rör (högdensitetspolyeten) via PE63 och PE80 till dagens PE100 och PE100 RC. Materialens stigande klassificering motsvarar marknadens krav på ökad transporteffektivitet, vilket kräver rör som kan operera under allt högre tryck. Samtidigt efterfrågas nya läggningstekniker som är mer kostnadseffektiva än traditionell teknik med öppet schakt. Detta har resulterat i alternativa installationsmetoder som exempelvis rörspräckning, styrd borrning och relining. Dessa läggningsmetoder, som innebär att röret dras genom marken, utsätter rörsystemen för stora påfrestningar med ökad risk för repor och tryckskador i rörväggarna. De ökade kraven på effektivare läggning har även medfört en ökad användning av befintliga jordmassor som återfyllnadsmaterial. Med denna process ökar också risken att rören skadas av vassa stenar som trycker mot rörledningen. Studier och tester utförda av RISE har visat att den inverkan som en eventuell repa eller skada har på ett rör inte enbart kan bedömas utifrån dess djup och skärpa. ”För att bedöma vilken inverkan repan har på rörets funktionsduglighet måste hänsyn också tas till vilket material röret är tillverkat av och med vilken säkerhetsfaktor det har dimensionerats. De omfattande tryckprovningarna visar att rör tillverkade av moderna material tål repor i rörytan mycket bättre än rör tillverkade av äldre material.” (Acceptanskriterier för repor och intryck i plaströr, RISE) Alternativa installationsmetoder Nya alternativa installationsmetoder och krav på maximal livslängd kräver rör tillverkade av bästa möjliga råvara. Vi på Extena rekommenderar därför att du alltid väljer rörsystem tillverkade av PE100 RC, där RC står för Resistance to Cracks. Extenas PE100 RC-material, som är certifierat enligt PAS 1075, har 17 gånger högre kravnivå när det gäller motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG) jämfört med de material som AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) baserar sina rekommendationer på. Genom att välja PE100 RC får du inte bara rörsystem med maximal livslängd, utan även snabbare och mer kostnadseffektiv läggning – detta då installationen kan effektiviseras rejält i och med att PE100 RC tillåter återfyllnadsmaterial med högre fraktion. Lägger man även till en kraftig skyddande mantel på röret så har man skapat de bästa förutsättningarna för en rörledning med längsta möjliga livslängd. Extenas samtliga mantlade rör motsvarar kraven för PAS 1075 Typ 3, dvs den högsta klassen (rör med kraftigare mantel). Nya installationsmetoder, snabbare läggning och maximal livslängd kräver bästa rörkonstruktionen

Därför rekommenderar vi alltid PE100 RC för ekonomisk läggning och säkrare livslängd 9 Inledning Polyeten (PE) är lätt och slitstarkt och har varit den dominerande råvaran i tryckrörssystem i flera årtionden. Materialet, som ger pålitliga system för säker transport av bland annat dricksvatten, spillvatten och processvatten, har under åren utvecklats och lanserats i olika versioner. I takt med att kraven hela tiden ökar på kostnadseffektivare rörsystem, lanserades 2005 materialet PE100 RC med fler och starkare sammanbindningar mellan molekylerna. Resultatet är ett råmaterial och tryckrörsystem med avsevärt högre motståndskraft mot långsam spricktillväxt. Vi rekommenderar därför att man alltid väljer rör tillverkade av PE100 RC, vilket ger ett tryggare och mer kostnadseffektivt rörsystem. Fler sammanbindningsmolekyler PE100 RC polymeriseras med längre sidokedjor/förgreningar alternativt med fler förgreningar i de längre molekylkedjorna. Dessa förgreningar förstärker sammanbindningen i den amorfa strukturen och ökar motståndet mot långsam spricktillväxt (SCG). Denna process resulterar i ett material som ger rör med oförkortad livslängd även vid användning av alternativa installationsmetoder. ”Slow Crack Growth” Resistens mot långsam spricktillväxt. SCG MRS ”Minimum Required Strength” Minsta erforderliga styrka/hållfasthet. RCP ”Rapid Crack Propagation” Resistens mot snabb spricktillväxt. PE100 RC PE100 Mer fakta om polyeten och PE100 RC Nya alternativa installationsmetoder och krav på maximal livslängd kräver rör tillverkade av bästa möjliga råvara. Extenas PE100 RC-material, som är certifierat enligt PAS 1075, har 17 gånger högre kravnivå när det gäller motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG) jämfört med de material som AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) baserar sina rekommendationer på. Genom att välja PE100 RC får du inte bara rörsystem med maximal livslängd, utan även snabbare och mer kostnadseffektiv läggning. Läs mer i vår broschyr om polyeten och PE100 RC. Därför har vi valt att tillverka i stort sett alla våra rör i PE100 RC

10 Inledning Homogent innerrör av PE100 RC med godstjocklek enligt EN-standard. Ett eller flera mellanskikt med olika funktioner. Kraftig yttre mantel av PEplus motsvarande 20-30% av rörets godstjocklek. Det råder en förvirring på marknaden kring homogena rör och flerskiktsrör och skillnaden dem emellan. Enkelt uttryckt kan man säga att ett homogent rör består av ett enda skikt inifrån och ut medan ett flerskiktsrör består av ett huvudrör och en yttre mantel. Mellan denna yttre mantel och huvudröret kan man även lägga ytterligare skikt för att ge röret olika funktioner, som exempelvis diffusionsbarriär, online-övervakad skadekontroll och kraft att motstå extra höga tryck, alternativt en kombination av dessa. Förvirringen uppstår vanligtvis när homogena rör förses med en infärgning i rörets yttersta del. Denna infärgning, som syftar till att underlätta lokalisering av eventuella repor och sprickor som kan uppstå vid läggning, är dock inte ett skikt i sig självt utan en del av huvudröret. En annan stor skillnad mellan dessa rörtyper är hanteringen vid skarvning. Homogena rör ska aldrig skalas vid exempelvis elsvetsning (ett homogent rör har helt enkelt inte något yttre skikt som kan skalas av). Mantel i PE motsvarande exempelvis 25% av godstjockleken vid dimension 250 mm Mantlade tryckrör, som även kallas ”kappade rör”, är utrustade med en yttre mantel som kan vara tillverkad i olika material där de vanligast förekommande materialen är polypropen (PP) och polyeten (PE). Extenas mantlade rör har en mantel i PEplus som är en polyeten med hög densitet. Mantelns tjocklek ökar med dimensionen på röret, från 1 till 5 mm. I dimension upp till 355 mm/SDR17 motsvarar mantelns tjocklek ca 20-30% av rörets godstjocklek. I dimension över 355 mm är tjockleken i procent något lägre men mantelns tjocklek i mm är dock större. Rör med kraftig mantel från Extena ska inte förväxlas med de tunna kappor på under 1 mm som vissa rör på marknaden är försedda med. I och med att både rör och mantel är gjorda av polyeten behöver manteln ej avlägsnas vid stumsvetsning (SLM® 3.0) utan kan integreras i skarven vilket reducerar risken att manteln fläks av i samband med alternativa installationsmetoder som exempelvis styrd borrning, rörtryckning och rörspräckning. Även återvinningen (regranulering) förenklas i och med att manteln inte behöver separeras från huvudröret. Vid användning av elsvetsmuff ska dock den yttre manteln alltid avlägsnas. Mantel av PE ger 60% mindre slitage än PP PEplus är en patenterad HD-PE med högre molekylvikt som gör beläggningen mer repbeständig jämfört med konventionella kvaliteter. Då manteln endast är ett skyddande skikt som ej ingår i dimensionen av röret har vi valt detta slitstarka, repbeständiga material. Tuffa tester har visat att vår mantel i PEplus ger 60% mindre slitage på rörets ytterskikt jämfört med en mantel av polypropen. Nötningstest enligt DIN EN ISO 15527 visar att mantel av patenterad PEplus med högre molekylvikt får 60% mindre påverkan jämfört med mantel gjord av polypropen PP. Mantel av PEplus Mantel av PEplus har 60% mindre påverkan än mantel av PP. Mantel av PP Polyetenrör med mantel av PP. 60% mindre påverkan Rör med extra tjock mantel i PEplus Homogena rör och flerskiktsrör, vad är skillnaden?

11 Kraftig mantel av PEplus motsvarande 25% av rörets godstjocklek ger optimalt skydd. (Exempel i dim 250 mm/SDR 17)

12 Kvalitet på högsta nivå Med krav som överträffar normen. Allt fler inköpare av tryckrörsystem efterfrågar idag ledningar med en livslängd på 150 år. Denna efterfrågan harmonierar dock inte med den vanligt förekommande standarden EN 12201, som testar produkten för en livslängd på 50 år vid temperaturen 20 ºC. EN 12201 samt EN 1555 utvecklas av European Committee for Standardization (CEN) och är de mest använda standarderna för tryckrörsprodukter av polyeten i Europa. Dessa europeiska standarder specificerar även yttre faktorer som påverkar rörsystemet och dess livslängd – till exempel rotinträngning, tjäldjup, korrosion, belastning och medietemperatur – som man måste ta hänsyn till vid läggning av nya ledningar. Skarvarna är ofta den svaga punkten Även om materialet är certifierat enligt EN 12201 och EN 1555 är det viktigt att komma ihåg att skarvarna vanligtvis utgör den svaga punkten i ett rörsystem. Dessa måste alltså ha minst lika hög kvalitet och lika lång livslängd som det övriga rörsystemet för att ledningen ska hålla och leverera över tid enligt specifikationerna. När det gäller skarvarnas kvalitet spelar rörens rundhet en nyckelroll. Tack vare vår tillverkningsprocess har vi på Extena kunnat sätta högre krav och betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard tillåter. Klass B med snävare toleransnivåer än EN 12201. Enligt ISO 11922 är toleranser för rörens medel ytterdiameter indelade i tre klasser: A, B och C. Det är viktigt att känna till att elsvetsdelar tillverkas mot just ISO 11922 klass B. Jämfört med EN 12201, dvs den standard som gäller för rör, är toleranserna i många dimensioner snävare (klass B) jämfört med EN 12201. Detta gäller framför allt i dimensioner över 630 mm. Vi på Extena har därför valt att tillverka våra rör med de snävare toleransnivåer som anges för klass B. På så vis har våra rör bättre förutsättningar att passa bra ihop med elsvetsdelar, vilket leder till säkrare skarvar. Vi tar rygg på Tyskland Det moderna materialet PE100 RC används i stor utsträckning i Europa och särskilt i Tyskland som ligger i framkant när det gäller utveckling av nya läggningsmetoder för trycksatta rörsystem. I dag är merparten av rören för den tyska marknaden tillverkade i PE100 RC-material. Det är viktigt att påpeka att varken EN 12201/EN 1555 eller det nordiska certifieringsinstitutet INSTA-CERT (Nordic Poly Mark) ännu så länge ej har högre krav på RC-rör i sina respektive certifieringsdokument, trots att PE100 RC ger klart högre motstånd mot långsam spricktillväxt jämfört med PE100. En förändring av EN-standarden är dock aviserad, vilken troligen kommer ersätta PAS 1075. Tyskland ligger också långt fram när det gäller svetsning av PE-rör. Den tyska organisationen DVS (Die Verbindungs Spezialisten/German Welding Society) ger ut en omfattande handbok för svetsning av PE-rör som är uppskattad bland svetsare över hela Europa, inklusive Sverige. Extenas samtliga mantlade rör motsvarar kraven för PAS 1075 Typ 3 (rör med kraftigare mantel). Kvalitetsmärken och standarder Utöver EN 12201 och EN 1555 (gas) används idag flera kvalitetsmärken och standarder på marknaden för trycksatta rörsystem. Några vanligt förekommande är Nordic Poly Mark, PAS 1075, DK-Vand, FI, Kiwa och TÜV, vilka bland annat vi på Extena och egeplast använder oss av. Certifieringar och tester av tredje part Vi genomför regelbundet kvalitetstester av våra rör och rördelar för att säkerställa dels att de motsvarar de krav som ställs på rör i Norden och Europa men framförallt att de lever upp till våra egna ännu högre förväntningar. Testerna utförs både av oss själva och av tredje part som exempelvis RISE. Inledning

PAS 1075 13 Nordic Poly Mark Nordic Poly Mark är ett nordiskt kvalitetsmärke för plaströrsprodukter. Denna kvalitetsstämpel har tagits fram gemensamt av de nordiska länderna i syfte att bibehålla en hög kvalité på plaströrsprodukter för den nordiska marknaden. Extenas PE100 RC-rör uppfyller samtliga krav för Nordic Poly Mark med mycket god marginal. Vi anser dock att de nuvarandekraven i Nordic Poly Mark är för lågt satta när det gäller RC-material och långsam spricktillväxt (SCG). PAS 1075 Eftersom EN 12201 och EN 1555 ännu saknar specifika högre krav på rör och delar tillverkade av PE100 RC har tillverkare istället provat material och färdiga produkter enligt PAS 1075. Detta är en kravstandard framtagen under beskydd av tyska norminstitutet DIN (Deutsches Institut für Normung) för tryckrör i polyeten PE100 RC. PAS 1075 ställer väsentligt högre krav gällande långsam spricktillväxt (SCG) än dagens EN 12201 och EN 1555 och har som grundkrav att råvaran ska ge en livslängd på minst 100 år. Råmaterialet som används till Extenas PE100 RC-rör är testat och godkänt enligt PAS 1075. För närvarande pågår en uppdatering av gällande EN-standard. Denna kommer enligt uppgift innehålla högre kravnivåer anpassade för PE100 RC. Extenas samtliga mantlade rör motsvarar kraven för PAS 1075 Typ 3 (rör med kraftigare mantel). KIWA Kiwa är ett av världens 20 största företag inom besiktning, provning och certifiering. Kiwa utför en rad tjänster så som teknisk konsultation och utbildning. Kiwa grundades 1948 i Nederländerna men har under åren vuxit och blivit en ledande aktör. 2008 förvärvade Kiwa svenska SWEDCERT och expanderade därmed på den svenska markanden. Kiwa har idag fler än 4 500 anställda i över 40 länder, främst i Europa, Asien och Sydamerika. DK-VAND DK-VAND är ett produktcertifieringssystem för att säkerställa att certifierade produkter uppfyller de strikta kraven enligt Danska Miljö- och livsmedelsderpartementets föreskrifter och tilläggskrav för rör avsedda för dricksvatten. Att det i rör som används för distribution av dricksvatten inte förekommer ämnen i koncentrationer som kan vara hälsofarliga. FI FI-certifieringen säkerställer att produkten har testats och godkänts av tredje part och visar att rören uppfyller det finska miljöministeriets krav vad gäller användning i rörsystem för dricksvatten. TÜV TÜV (Technischer Überwachungsverein) med bas i Tyskland grundades för 150 år sedan och är en av världens ledande leverantörer av oberoende tester, inspektioner och certifieringar. TÜV testar och certifierar tekniska system och produkter som exempelvis tryckrörsystem enligt europeiska och internationella standarder. Tyskland ligger idag långt framme när det gäller både produkttekniska krav men även hygienkrav för skydd mot människor och miljö. DVGW DVGW är ett välrenommerat tyskt standardiseringsorgan som verkar inom gas- och vattenindustrin. Sedan mitten av 1800-talet har DVGW arbetat för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och säkerhet vid transport och leverans av vatten och gas till allmänheten. Kontrollintyg 3.1 enligt EN 10204 EN 10204 är en europeisk standard som reglerar hur Kontrollintyg 3.1 ska utformas. Genom att upprätta ett Kontrollintyg 3.1 enligt EN 10204 intygar vi som leverantör att produkten lever upp till de krav som beställaren kräver. Rör och rördelar från samma batch för högsta spårbarhet Våra rör och specialtillverkade rördelar kan fås från samma batch och med 3.1-certifikat. Inledning

14 Inledning Skarvarna är oftast den svaga länken i rörsystemet. Ett av de viktigare kraven från entreprenörer och ledningsägare är därför bra förutsättningar för säker skarvning. För att kunna göra säkra skarvar måste rören hålla en hög kvalitet i alla avseenden, både gällande råvara och tillverkningsprocess. Runda rör med liten ovalitet ingår här som en viktig del. Tillverkningsprocess som ger runda rör Vid tillverkning av ett PE-rör uppstår en spänning i rörväggen i samband med att röret kyls ned. Denna inbyggda spänning medför att rörändarna vid kapning böjs in i röret, så kallad toe-in. Detta fenomen samt även buntning och lagring påverkar rörets ovalitet. För att eliminera effekten av inböjning använder vi på Extena en unik metod där rören kyls ner under ett längre moment och stabiliseras under avkylningsprocessen. Rören mellanlagras sedan i en kassett där de får svalna innan de buntas. Vi har därför kunnat sätta högre krav och betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard tillåter. Vi har samma kravnivå på rör i dimensioner över 250 mm som standard anger för rör i dimensioner mellan 90-250 mm (se tabell). Kravnivåer diametervärde Dimension 90-250 mm >250 mm EN 12201:2 Tillåten differens mellan största och minsta värde 0.02xDy 0.035xDy Extena minimikrav Tillåten differens mellan största och minsta värde enligt Extenas minimikrav 0.02xDy 0.02xDy Vi genomför regelbundet kvalitetstester av våra rör och rördelar för att säkerställa att de lever upp till våra högt ställda krav. Vid skarvning är minimal ovalitet en förutsättning för säkra skarvar och ett effektivt arbete. Runda rör är en förutsättning för säker skarvning Vi har därför högre krav än standard för att säkerställa minimal ovalitet. Vi har 40% högre krav gällande ovaliteten än vad standard anger!

15 I AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning) regleras läggning av tryckrör. AMA har dock inte tagit hänsyn till nya material som PE100 RC och dess positiva egenskaper med bland annat avsevärt högre motståndskraft mot långsam spricktillväxt (SCG) orsakad av punktbelastning. AMA har inte heller tagit hänsyn till mantlade rör som dessutom ger ett extra skydd. Enligt AMA får kringfyllnaden max ha 31,5 mm fraktion, men tack vare att vi använder PE100 RC kan man använda återfyllnadsmaterial med fraktion upp till 50% av rörets diameter, dock max 64 mm. Man bör även undvika fruset material samt vassa stenar i direkt kontakt med röret. Vår rekommendation är att man alltid använder normal kringfyllnad under och runt röret, som enligt AMA ska vara 0-32 mm i den så kallade stödpackningszonen. Ställ högre krav – du också! På Extena har vi högre krav med betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard EN 12201 anger. Hög kvalité på skarvar förutsätter minimal ovalitet hos röret. Därför är det viktigt att du som uppdragsgivare ställer höga krav på de rör du beställer. Det är även viktigt att rören tillverkas av den bästa tänkbara råvaran PE100 RC. Bästa råvaran ger bäst totalekonomi Vid produktion och installation av ett rörsystem utgör rören en förhållandevis låg kostnad, i de flesta projekt ungefär 5 till 15% av totalkostnaden. Därför rekommenderar vi våra kunder att alltid välja det bästa röret, även om rörkostnaden initialt ibland kan vara något högre. Genom att välja PE100 RC uppnås snabbare framdrift, längre och säkrare livslängd samt en bättre totalekonomi. Läggningsföreskrifter tar inte hänsyn till nya råvaror och rör med skyddande mantel

16 Applikationsområden Från vatten och avlopp till gas och särskilt krävande applikationer Extena har marknadens bredaste sortiment av tryckrörsystem av polyeten, utvecklade för en rad olika applikationsområden. För att göra det enklare att hitta rätt typ av rör har vi valt att lyfta fram de applikationsområden som idag är vanligast förekommande. Vatten & Avlopp Vatten och avlopp är vårt största affärsområde och vi har under många år varit en stor leverantör till kommunala vattenförsörjningssystem. Då transport av dricksvatten är en samhällsviktig funktion är det extra viktigt att rörsystem för vatten och avlopp håller hög kvalitet i alla delar genom hela livslängden. Vi tillverkar därför våra rör för vatten och avlopp av PE100 RC, som är den bästa råvaran för denna typ av rörsystem. Jämfört med traditionella rörmaterial har PE100 RC 17 gånger högre krav mot långsam spricktillväxt, vilket är den egenskap som har störst påverkan på rörets livslängd. Vi har ett brett sortiment av rör och rördelar för transport av vatten och avlopp. I vissa förhållanden kan det krävas rörsystem som är utrustade med specialfunktioner, som exempelvis diffusionsbarriär för skydd av dricksvatten när röret läggs i förorenad mark men även skydd av känslig miljö i de fall röret transporterar spillvatten eller andra förorenade ämnen i närheten av en vattentäkt. En annan vanligt förekommande specialfunktion är rör med kraftig mantel för extra skydd vid alternativa läggningsmetoder. Skarvarna är den svaga punkten i ett rörsystem. En förutsättning för bra skarvar är runda rör med låg ovalitet. Genom vår så kallade antistress-tillverkning, som innebär att rören kyls ner under ett längre moment och stabiliseras under avkylningsprocessen, kan vi sätta högre krav och betydligt snävare toleransnivåer gällande ovalitet än vad standard tillåter. Faktum är att vi har 40% högre krav vad gäller ovalitet och toe-in an vad standard anger. Vi har lång erfarenhet av stora projekt inom vatten och avlopp och vet hur viktig tidsaspekten och leveranssäkerheten är vid uppdrag med många underleverantörer. Genom att vi har en egen modern tillverkning med stor kapacitet samt ett komplett sortiment av tryckrör och rördelar i polyeten är vi idag en pålitlig leverantör till stora projekt över hela Norden. Gas Gastransporter kan vid ett eventuellt läckage eller haveri få förödande konsekvenser för såväl människa som miljö. Transport av gas är därför ett mycket kontrollerat område som kräver certifierade rör med högsta kvalitet och spårbarhet av både produkt och råvara. Inledning

17 Inledning Våra rör avsedda för gas används bland annat för transport av naturgas samt biometan. Extena var tidigt ute med att ta fram system för maximal kontroll och spårbarhet och erbjuder i dag Kontrollintyg 3.1 enligt EN 10204 för de kunder som önskar. Med vår spårbarhet kan man enkelt spåra exempelvis leverantör av råvara, rör och rördelar, inklusive extruderingslinje och tillverkningsdatum. Syftet är att våra kunder ska vara trygga i sitt val och veta att deras gasledningar är av högsta kvalitet. Vi erbjuder rör för både gasledningar för installation i schakt (standardrör 90/10®) och gasledningar avsedda för alternativa installationsmetoder (SLM®). I vårt sortiment av rör avsedda för gas ingår även det unika flerskiktsröret HexelOne® som tål 16 bar gastryck. Vi kan dessutom erbjuda rör och rördelar från samma batch. • Högsta kvalitet viktigt då gas utgör potentiell livsfara • Extena tillverkar rörsystem för gas med högsta kontroll • Produktion med spårbarhet • Kontrollintyg 3.1 enligt EN 10204 • Tillverkning enligt standard EN 1555 • Möjlighet att beställa rör och rördelar från samma batch för bästa spårbarhet Tillverkning av rör avsedda för gas definieras i olika standarder och direktiv. Våra rör avsedda för gas tillverkas enligt standard SS-EN 1555 och uppfyller kraven enligt Energigasnormen EGN 2020 samt AFS 216:1. SS-EN 10204 är en europeisk standard som reglerar hur Kontrollintyg 3.1 ska utformas. Energigas Sverige Extena är medlem av Energigas Sverige som är en branschorganisation för energigasintressenter. Medlemmarna i föreningen är nätbolag, gashandelsbolag, tillverkare och leverantörer av gasutrusning, installationsföretag, konsultföretag med flera. Nätbolag som är medlemmar i Energigas Sverige har förbundit sig att följa dessa normer. En central del i föreningens verksamhet är att verka för säker användning av energigaser (naturgas, biogas, gasol, fordonsgas och vätgas). I verksamheten ingår att utarbeta normer och anvisningar. Regelverken upp till 4 bar för naturgas, biogas och gasol i gasfas samordnas i EGN 2020. Genom att anlägga, kontrollera och driva distributionssystem för naturgas, biogas och gasol i gasfas samt tillhörande installationer enligt EGN uppfylls aktsamhetskraven i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor. Industri Användningsområdena för plaströr i industriella sammanhang är många, vilket innebär att kraven varierar kraftigt. Extena erbjuder förmodligen marknadens bredaste sortiment av högkvalitativa rör och rördelar, inklusive olika specialrör anpassade för speciella funktioner och förhållanden. Vi erbjuder helt enkelt rör för alla behov — för såväl höga tryck och höga temperaturer som stora flöden, nötande media och tung yttre belastning. Plaströrsystem har många fördelar, bland annat att de inte utsätts för korrosion och att de har hög motståndskraft mot ett stort antal kemikalier och aggressiva medier. Plaströrsystem har även hög driftsäkerhet då de är både robusta och flexibla. Att kombinera polyetenrör med annan typ av plast eller metalliskt material som exempelvis aluminium skapar nya funktioner och användningsmöjligheter. Diffusionstäthet, motståndskraft mot höga tryck och extra slitstyrka för transport av grova medier är bara några av de funktioner som kan uppnås genom dessa materialkombinationer.

18 Gruvindustri I gruvor råder en mycket tuff arbetsmiljö, inte bara för gruvarbetarna utan även för alla de verktyg och produkter som används inom gruvindustrin. Råa ytor, sprängdamm, grova medier och krossat berg som transporteras och bortforslas av tunga fordon utsätter omgivningen för kraftig nötning och stort slitage. Stora nivåskillnader Utöver yttre påverkan på rör och rörsystem medför gruvans olika nivåskillnader dessutom att det krävs höga tryck för att pumpa media från låga till höga punkter. Gruvmiljö kräver därför slitstarka rör som klarar av högt tryck både in- och utvändigt. Extena har två rörsystem speciellt avsedda för höga tryck; Extena homogent högtrycksrör samt HexelOne® Borrkax och slurry Transport av exempelvis borrkax och så kallad slurry (anrikningssand och gruvvatten) kräver extra starka rörledningar som klarar av såväl höga tryck som kraftigt slitage på insidan. Borrkax, som består av krossat berg med en kornstorlek på upp till 6 mm, utsätter rörens insida för stora påfrestningar. Vårt slitstarka och homogena flerskiktsrör egeSlurry® med skyddande innerskikt är perfekt för denna typ av krävande förhållanden. Statisk elektricitet I gruvor uppstår även statisk elektricitet vid pumpning av exempelvis torr och brandfarlig media. För dessa ändamål har vi utvecklat egeStatic®, ett co-extruderat homogent rör av PE-EL som minskar risken att statisk elektricitet uppstår. Prefabricerade rörledningar Vi kan även erbjuda prefabricerade rör med förmonterade flänsförband, vilket underlättar skarvning och installation av rörsystem i gruvan. Dessa rör skarvas på plats och finns i dimensioner upp till 1600 mm. Vi erbjuder dessutom flera andra typer av rör och rördelar som tillsammans tillgodoser alla behov inom gruvindustrin. Höga tryck I fjällmiljö, gruvor och konstruktioner med stora nivåskillnader krävs rör som tål höga tryck. För denna typ av miljö erbjuder vi rör som klarar av höga inre tryck och som dessutom har hög ringstyvhet för att tåla en hög yttre belastning. Det traditionella sättet att hantera höga tryck i rörsystem är att öka godstjockleken hos ett standardrör. Extena och egeplast kan dock erbjuda det unika och innovativa flerskiktsröret HexelOne®. HexelOne® består av ett huvudrör av PE100 RC, två förstärkningslager av PE100 samt en skyddande mantel av 100% höghållfast PEplus. Resultatet är ett rörsystem med normal godstjocklek som klarar upp till dubbelt så höga tryck jämfört med traditionella rör (30 bar för vatten och avlopp samt 16 bar för gas). HexelOne® blir därmed lättare att hantera och genom den kraftiga manteln skyddas dessutom röret mot yttre påverkan. Extena erbjuder två rörsystem avsedda för höga tryck: Högtrycksrör homogent Homogent högtrycksrör finns i dimension 16-630 mm för 20, 25 eller 30 bar. HexelOne® HexelOne® är ett flerskiktsrör med huvudrör tillverkat av PE100 RC, två förstärkningslager av PE100 samt en skyddande mantel av 100% höghållfast PEplus. Resultatet är ett rör som klarar upp till dubbelt så höga tryck (30 bar för vatten och avlopp samt 16 bar för gas).Kraftig mantel som skyddar mot yttre påverkan. Bolidens gruva i vilken man använder rör från Extena. Inledning

19 Inledning Extena tillverkar rörsystem för en mängd olika specialapplikationer, som exempelvis till fiskodlingar, industrier, gruvor och skidanläggningar. Kraven på rörsystem varierar beroende på användningsområde. I vissa fall krävs rör med stor motståndskraft mot exempelvis nötning, kemisk påverkan eller statisk elektricitet medan andra system fordrar permanent övervakning eller förmåga att hantera höga tryck. I många fall behövs en kombination av flera egenskaper. Extena möter dessa skiftande behov genom att erbjuda skräddarsydda rör och rördelar där fem olika funktionslager kan kombineras för att skapa system med de egenskaper som efterfrågas. För ett komplett rörsystem erbjuder vi även rördelar anpassade för rörets funktioner samt specialtillverkade rördelar efter ritning. I takt med att kraven ökar på rörsystemens säkerhet och livslängd blir det allt vanligare att rör och rördelar beställs från samma leverantör. Extena tillgodoser dessa krav genom att erbjuda rör och rördelar från samma batch tillsammans med Kontrollintyg 3.1 enligt EN 10204, vilket ger högsta spårbarhet. Våra rör kan byggas med upp till 5 olika lager där varje lager kan utformas efter kundens behov. 1. Mediaröret kan anpassas till aktuell applikation. Det kan exempelvis vara ett standardrör, ett rör som motverkar statisk elektricitet eller ett rör med motståndskraft mot höga temperaturer upp till 95°C. 2. Förstärkningslager för höga tryck. 3. Mellan- eller ytterskikt som kan användas som exempelvis indikatorlager eller som nötningståligt ytterlager eller som skydd mot UV-strålning. 4. Metalliskt lager som ger maximalt diffusionstäta rör som skyddar både media mot gifter i mark och miljön vid transport av skadliga kemikalier. Detta lager kan även förses med funktion för övervakning. 5. Kraftig mantel som skyddar mot yttre påverkan. Specialapplikationer och skräddarsydda rör och rördelar Projektanpassade rör och rördelar från samma batch Till denna tillverkare av utrustning för fiskodling i Norge har vi levererat rör i dimension 500 mm SDR13,6 till de dubbla flytringarna och dimension 140 mm SDR11 till räcket.

2 3 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qua nach 2 3 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qua nach Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitä nachwe 2 3 20 Innehåll Standardrör för installation i schakt Standardrör PE100 RC Rörsystem tillverkat av PE100 RC Dim 16-1600 mm sid 26-29 Samtliga mediarör är tillverkade av PE100 RC med motståndskraft mot långsam spricktillväxt Röregenskaper PE100 RC Homogent rör Färgat ytskikt ca 10% av total godstjocklek Mantlat rör med kappa av PE Plus Inbyggt funktionstest Tål extra högt tryck Diffusionstätt Funktionsontroll ”online” Rördelar Sortiment av Elsvetsdelar Sortiment av PE rördelar: – Formsprutade delar – Sömlösa böjar – Maskinbearbetade delar – Segmemtssvetsade Sortiment av Flänsförband Specialrördelar anpassade för denna rörtyp Specialtillverkade rördelar efter ritning Passar mekaniska kopplingar Standardrör för installation i schakt Standardrör av PE100 RC X X X X X X X X X X X Standardrör PE100 RC ”90/10” med ca 10% färgat ytskikt X X X X X X X X X X X X Rör för installation i schakt, för schaktfri installation samt för alternativa installationsmetoder SLM® - Mantlat rör X X X X X X X X X X X SLM® DCT - Med funktionstest + mantel X X X X X X X X X X X X SLM® DCS - Med övervakning + mantel X X X X X X X X X X X X X Rör för extra högt tryck HexelOne® - Rör för extra högt tryck + mantel X X X * * X X X Diffusionstäta rör SLA® - Diffusionstätt rör + mantel X X X X * X X X X X X X X Diffusionstätt rör med permanent funktionskontroll 3L® - Med funktionskontroll ”online” + diffusionstätt + mantel X X X X X X X X X X X X X X Rörtyp Innehåll Polyetenrör PE100 RC för vatten, avlopp samt gas. * Tillverkas på beställning Motståndskraftig mot punktbelastning och långsam spricktillväxt Standardrör 90/10® PE100 RC Rörsystem tillverkat av PE100 RC med ca 10% av godstjockleken i avvikande färg Dim 16-1600 mm sid 26-29

7 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining Werksgeprüfte Qualität 7 Werksgeprüfte Qualität Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung Close tLining High Pressure 7 3 4 5 6 7 8 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di sionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di sionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining Werksgeprüfte Qualität Wurzelfeste Verbindung 7 8 Werksgeprüfte Qualität Wurzelfeste Verbindung Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbe tändig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachw i Di usio sdicht Lecküberwachung Clos tLining Kamerabefahrung High Pressur 7 8 4 5 6 2 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktla beständ Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung 2 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktla beständ Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktla beständ Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung 2 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig - s Di usionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig - s Di usionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining Werksgeprüfte Qualität Wurzelfeste Verbindung Schac Schac 7 8 Werksgeprüfte Qualität Wurzelfeste Verbindung Schac Schac 2 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig K b Punktlastbeständ g Kratz-/Ri fenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung 2 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig K b Punktlastbeständ g Kratz-/Ri fenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kra be Punktlastbeständ g Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Di usionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Di usionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining Werksgeprüfte Qualität Wurzelfeste Verbindung Schacht zu Schacht 7 8 Werksgeprüfte Qualität Wurzelfeste Verbindung Schacht zu Schacht Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Di usionsdicht Lecküberwachung Close tLining Kamerab fahrung 2-Lippendichtung High Pressure 7 8 4 5 6 3 4 5 6 Kratz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbestä di Punktlastbeständig Kratz-/Riefen beständig Qualitäts nachweis Di usionsdicht Lecküberwachung High Press re 3 4 5 6 Kratz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbestä di Punktlastbeständig Kratz-/Riefen beständig Qualitäts nachweis Di usionsdicht Lecküberwachung High Press re Kr tz-/Riefenbeständig Punktlastbest n i Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbest dig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbest dig Kratz-/Riefenbe tändig Qualitätsnachw is Di usions dicht Lecküberwachung High Pressure 3 4 5 6 2 3 4 5 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbeständi Pu be Qualitätsnachweis Di usionsdicht 2 3 4 5 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbeständi Pu be Qualitätsnachweis Di usionsdicht Punktlastb st di Kr tz-/Riefenbeständig Punktlastb ständi Kratz-/R efenbeständig Punktlastb ständi Kratz-/Riefenbeständig Pu Quali ätsnachweis Di usionsdicht 2 3 4 5 7 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbeständi Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung High Pressure Close tLining 7 Punktlastbestä i Kratz-/Riefenbes ändig Punktlastbeständi Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständi Kratz-/Riefenb ständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküberwachung Close t Lining High Pressure 7 3 4 5 6 2 3 4 Punktlastbeständig Kra z-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachw is Di usionsdicht 2 3 4 Punktlastbeständig Kra z-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachw is Di usionsdicht Punktlast beständig Kra z /Riefenbeständig Punktlast beständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlast beständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht 2 3 4 Riefendig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbes ndig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbe tändig Qualitätsnachw is Di usio sdicht Lecküberwachu g High Pressure Clo Lin 3 4 5 6 Riefendig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbes ndig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbe tändig Qualitätsnachw is Di usio sdicht Lecküberwachu g High Pressure Clo Lin 7 2 3 Punktlastbeständig Kr tz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefe bes ändig 2 3 Punktlastbeständig Kratz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefe bes ändig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefen beständig 2 3 Punktlastbeständig Kr tz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbestä di Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbe tänd g Qualitä s nachw i Di usio - dicht Lecküber wachung 2 3 4 5 Punktlastbeständig Kr tz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefen beständig Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbestä di Punktlastbeständig Kratz-/Ri fenbe tänd g Qualitä s nachw i Di usio - dicht Lecküber wachung 2 3 4 5 Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig P ktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig P nktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Leckü wachu 2 3 4 5 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Leckü wachu Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usio sdicht Lecküber wachu g 2 3 4 5 7 3 4 5 6 Punktlas - beständig Kratz-/Riefenbestä dig Punktlas - beständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlas - beständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlas - beständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionscht Lecküberwachung High Pressure Close tLining 3 4 5 6 Punktlas - beständig Kratz-/Riefenbestä dig Punktlas - beständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlas - beständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlas - beständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionscht Lecküberwachung High Pressure Close tLining Werk Qua 7 Werk Qua Punktl stbeständig Kratz-/Riefen beständig Punktl stbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktl stbestä dig Kratz-/Riefenbeständig Punktl tbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsachweis Di usionsdicht Lecküberwachung Close tLining High Pressure 7 3 4 5 6 2 3 Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktlastbeständ g Kratz-/Ri f b stä ig 2 3 Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktlastbeständ g Kratz-/Ri f b stä ig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbestä dig Punktlastbes änd g Kratz-/Riefen beständig 2 3 2 3 4 5 Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktlastbeständig Kra z-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküber wachung 2 3 4 5 Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefe - beständig Punktlastbeständig Kra z-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di usionsdicht Lecküber wachung Punktlastbestä dig Kra z-/Riefenbeständig Punktla tbes ä dig Kra z-/Riefenbeständig Punktlastbestä dig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsachweis Di usionsdicht L cküberwachu g 2 3 4 5 HexelOne® För extra högt tryck och med skyddande mantel sid 46-49 Fö höga tryck Motståndskraftig mot punktbelastning och långsam spricktillväxt Motståndskraftig mot repor Anp ssat fö högt tryck 2 3 4 5 6 Punktla - beständig Kratz-/Riefenbeständig Punktla - beständig Kratz-/Riefenbeständig Punktla tbeständig Kr tz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz bestä Punktla - beständig Kratz-/Riefenbes ändig Qualitätsnachwei Di usionsdicht Lec überwachun 2 3 4 5 6 Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kr tz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz bestä Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbes ändig Qualitätsnachwei Di usionsdicht Lec überwachun Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Punktlastbeständig Kratz-/ bestän Punktlastbeständig Kratz-/Riefenbeständig Qualitätsnachweis Di sionsdicht Lecküb rwachung 2 3 4 5 6 Funktion kont oll ”o line” 21 Innehåll Diffusionstätt rör SLA® Barrier Pipe 3L® Leak Control Diffusionstätt rörsystem med funktionskontroll ”online” och med skyddande mantel sid 42-45 Diffusionstätt rörsystem och med skyddande mantel sid 38-41 Rör med kraftig mantel SLM® 3.0 SLM® DCT Med skyddande mantel sid 30-33 Inbyggt funktionstest och med skyddande mantel id 30-31, 34-35 SLM® DCS Inbyggd funktionskontroll ”online” och med skyddande mantel sid 30-31, 36-37 Motståndskraftig mot punktbelastning och långsam spricktillväxt Motståndskraftig mot repor Mot tå dskraftig mo pu ktbelastning och långsam spricktillväxt Motståndskraf ig mot repor Funktion te t efter installation Rör med övervak ing Motståndskraf ig mot punktbelastning och långsam spricktillväxt Motståndskraft g mot repor Motståndskraftig mot punktbelastning och långsam spricktillväxt Motståndskraftig mot repor Diffusionstätt Motståndskra tig mot punktb lastning och långsam spricktillväxt Mots ånds raftig mot repor Diffusion tätt Funktionskontroll ”online”

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=