Stibo ESG

12 13 FN:s globala mål 7.3: Fram till 2030 måste den globala takten för att förbättra energieffektiviteten fördubblas. Det är vårt mål att kontinuerligt förbättra energieffektiviteten i vår verksamhet och produktion. Vi har en lång tradition av att arbeta med energioptimering och satsar stort på energiförbättrande initiativ. Vi har infört kartläggning och kontinuerlig övervakning av vår energiförbrukning – dels för att kontrollera den och dels för att identifiera möjligheter till ytterligare optimeringar. Certifiering som stöder insatsen Stibo Complete är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Vi genomför kontinuerliga energibesiktningar i våra företag enligt definitionen i ISO 50001 (avsnitt 4.4). FN:s globala mål 12.4: Senast 2020 måste en miljövänlig hantering av kemikalier och avfall under hela deras livscykel uppnås i enlighet med de överenskomna internationella ramvillkoren, och deras utsläpp till luft, vatten och mark måste reduceras avsevärt för att minska deras negativa inverkan på människors hälsa samt miljön. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra miljöprestandan i vårt företag och i de produkter vi tillverkar. Vårt miljöarbete bygger på den senaste kunskapen om produkternas miljöpåverkan. Miljömärkt Svanen som ställer relevanta krav på produktens hela livscykel stöder våra ansträngningar. Genom vårt miljöledningssystem övervakar vi vår miljöpåverkan, utarbetar årliga miljöräkenskaper och sätter upp mål för löpande förbättringar. Certifieringar som stöder insatsen Stibo Complete är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och har licens för märkning av trycksaker med Svanen. FN:s globala mål 12.5: Före år 2030 måste mängden avfall ha minskats avsevärt genom förebyggande, reduktion, återvinning och återanvändning. Vi arbetar målmedvetet för att minska materialavfallet – både i produktionen och därefter genom att återvinna uttjänta produkter. Miljömärkt Svanen ställer både krav på mängden avfall och på återanvändbarheten av de tryckta produkterna efter användning. Certifieringar som stöder insatsen Stibo Complete är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi har licens för märkning av trycksaker med Svanen. FN:s globala mål 13.2: Integrera åtgärder mot klimatförändringar i nationell politik, strategier och planering. Vi förbereder årligen en klimatredovisning där vi utvärderar utsläppen av växthusgaser – och prioriterar vårt förbättringsarbete. Med hjälp av ClimateCalc arbetar vi med optimering i leverantörskedjan – och vi ger våra kunder rådgivning i valet av de mest optimala papperskvaliteterna. Certifiering som stöder insatsen Stibo Complete är ClimateCalcTM-certifierade. FN:s globala mål 15.2: Att senast 2020 främja en hållbar förvaltning av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa förstörda skogar och avsevärt öka beskogningen och skogsplanteringen globalt. Vi erbjuder våra kunder att FSC®- eller PEFCTM- certifiera deras trycksaker – med avsikt att dokumentera att materialet kommer från ansvarsfulla skogsbruk. Certifieringar som stöder insatsen Vårt företag är FSC- och PEFC-spårbarhetscertifierat. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwMjg=